04.02.2017 Apokalipsa – Armagedon

Przestrzegam przed wydarzeniami, które niebawem nastąpią. Dopełnia się III tajemnica Matki Bożej Fatimskiej. Pan Bóg zsyła na ludzkość niewyobrażalną karę, za odrzucenie Jego przykazań, za straszne grzechy. Przyjdzie straszna katastrofa na świat, a zacznie się konfliktem nuklearnym o niewyobrażalnych skutkach, który doprowadzi do strasznego głodu, zniszczeń i katastrof. Wszystkie pokolenia tego nie przeżyły co ma niebawem nastąpić. Nawracajcie się do Jezusa Chrystusa, który jest Światłością świata.
Te słowa słyszeliście przez trzy lata z głośników umieszczonych na moim samochodzie. Jeździłem po Polsce i Europie, puszczałem nagranie w różnych językach, rozdawałem ulotki ostrzegające przed nadchodzącą apokalipsą.
Chcę was uświadomić, cały świat, że to tylko 5 miesięcy i 10 dni do wielkiego chaosu na świecie.
Pan Bóg ingeruje w świat jak nigdy dotąd. Czy chcecie czy nie, tego co nadchodzi nie da się zatrzymać. Bardzo wielu pozna, zrozumie, dowie się o istnieniu Pana Boga. Tych wielu to ludzie którzy nie wiedzieli kto ich stworzył i ten wielki wszechświat, nie wiedzieli nic o swoim Stwórcy.
Nie za tysiące lat, miliony ma być apokalipsa. A to już tuż, tuż. Zacznie się 14 sierpnia 2017r.
13-14 sierpnia 2017r. żółta rasa wystrzeli w kierunku Rosji ładunki nuklearne. Rosjanie pierwsi odczują straszną wojnę. Dlatego jeszcze raz ostrzegam ludzi z Rosji, ewakuujcie się bliżej Polski. Patriarchowie i księża prawosławni niech się ewakuują do Częstochowy.

Czekamy na was

Tak jak Hitlera sponsorowała masoneria, tak teraz sponsorują Koreę Północną. Rozpętają zaplanowaną III wojnę światową zabijając prezydenta Kin Dzong Una. Do Korei dołączą Chiny, później islam. Ruszą na Europę i świat. Pan Bóg dopuszcza do tej wojny aby świat się nawrócił. A ja mam wam to wszystko przekazać i ostrzec.

Nie szukajcie we mnie wsparcia! Ja mam wykonać tylko swoją misję i chcę to bardzo dobrze zrobić.
Dostałem bardzo dużą odpowiedzialność. Niczego się nie boję, tylko Pana Boga i Matki Przenajświętszej. Zostałem uświadomiony i Was też uświadamiam o wszystkim co mi jest przekazywane. Tylko w Panu Bogu szukajcie ratunku, wsparcia, pocieszenia i w Matce Bożej, w tych ostatnich latach istnienia tej cywilizacji.

Módlcie się do Pana Boga i Matki Przenajświętszej przez Wszystkich Świętych. Pokochajcie ich tak bardzo, bardzo. Pan Bóg tak bardzo nas kocha i chce naszego szczęścia. To co nadchodzi to jest miłosierdzie dla świata, bo tak naprawdę prawdziwa apokalipsa jest tam gdy człowiek się potępi. Jest to groza wiecznej męki. I od tego Pan Bóg nas ratuje.

III wojna światowa jest pierwszym dużym znakiem dla całego świata aby się świat nawrócił do Jezusa Chrystusa, który jest światłością świata; jedyną drogą do swojego Boga Ojca.
Najważniejsze dla świata jest przeprowadzenie intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla swojego kraju wprowadzając prawo Boże. Takim przykładem będzie Polska, która szczególnie będzie chroniona przez Pana Boga i Jego Matkę Przenajświętszą.
Polska jest narodem wybranym, państwo które się przyłączy do Polski nie ulegnie zagładzie i nie zazna głodu. Ostrzegam naród niemiecki, USA, Rosję oraz kraje, które nie przeprowadzą intronizacji Jezusa Chrystusa na swojego Króla i nie upadną na twarze przed Panem Bogiem – ulegną zagładzie.

Wyczuwam, że coś strasznego może dotknąć wasze kraje gdy nie przeprowadzicie intronizacji i prawa Bożego w waszych krajach. Zrobiliście sobie świat grzechu i rozpusty, świat prowadzący do świata wiecznej grozy. Ludzie którzy się nie nawrócą z pobożnością do pierwszych chrześcijan nie przeżyją katastrofy.

Pan Jezus powiedział : wzorem do naśladowania dla was jest moja matka i z niej bierzcie przykład.
Z Panem Bogiem.

Kara jaką Pan Bóg zsyła na ludzkość jest karą nieodwracalną, ale tą karę można złagodzić poprzez nawrócenie się i modlitwę. Ludzkość może uniknąć największej katastrofy uderzenia planety Nibiru - gdy się cała nawróci. Jeżeli cała ludzkość nawróci się upadnie na twarze przed Panem Bogiem, Pan Bóg odwróci tą karę. Ta planeta przeleci wtedy obok ziemi.

Pisałem w artykule wcześniejszym, że nie  sprawdziły się moje przepowiednie na rok 2016. I dostałem następne światło, że uderzenie tej planety też może się mi nie sprawdzić jeżeli cała ludzkość się nawróci!